Kurzy

IANTD považuje za své poslání propagovat sportovní potápění, které zahrnuje veškeré formy rekreačního potápění, potápění s Nitroxem, pokročilé a technické potápění, posilovat vědomí odpovědnosti jednotlivce a vyvíjet vysoký výcvikový standard v potápěčské komunitě. IANTD ze všech sil usiluje o čestnost, etiku a férovost. Věříme ve všeobecně platné principy a přírodní zákony.

Bezpečný potápěčský program

IANTD je přesvědčena, že vědomí odpovědnosti každého sportovního potápěče závisí jedině na odborné znalosti a zkušenosti ve vodě. Je jejím úmyslem přenést toto vědomí odpovědnosti na žáka efektivním výcvikem s těsným vztahem mezi žákem a učitelem.

Zdokonalování a rozvoj výcvikových kurzů

IANTD vyvinula programy pro zvýšení úrovně potápěčských znalostí a dovedností. IANTD standardy a postupy byly vyvinuty proto, aby bylo možné uznat znalosti a dovednosti na každé kvalifikační úrovni IANTD po celém světě.

Ponor na zkoušku s potápěčským přístrojem

Při tomto seznamovacím ponoru si vyzkoušíte vše co je potřeba. Dýchání pod vodou, pohyb, jak říkám já, v levitujícím prostředí atd. Program – úvodní přednáška, ve které se seznámíte se základy potápění a potápěčské techniky a výstroje. Následuje zkušební ponor v bazénu Mělník. V případě, že se Vám toto zalíbí a rozhodne se pokračovat v kurzu OWD, bude Vám cena zkušebního ponoru odečtena od ceny kurzu.

Cena: 899,- Kč

Open Water Diver

Kurz Open Water Diver je úvodem do přístrojového potápění. Tento kurz se skládá ze třech částí. V teoretické části se účastnící seznamují s potápěčskou výstrojí, fyzikou a fyziologií pro potápěče, plánováním ponorů a řešením krizových situací pod vodou. Po té následuje výcvik v uzavřené vodě – v bazénu. Zde se studenti učí ovládat potápěčskou výstroj a trénují základní potápěčské dovednosti. Třetí část probíhá ve volné vodě – obsahuje minimálně 4 ponory. Kurz OWD kvalifikuje potápěče k ponorům do hloubky 18 metrů

Cena: 8999,- Kč (zaměstnanci a studenti ČVUT – sleva 1000,- Kč)

Advanced Open Water Diver

Kurz Advanced Open Water Diver je určen certifikovaným Open Water Diverům. Je to kurz pokročilého potápění, který zásadním způsobem rozšiřuje znalosti a dovednosti potápěčů v takových oblastech, jako jsou efektivní pohyb pod vodou, potápění do větších hloubek, podvodní navigace, potápění v suchém obleku, potápění z lodi, noční potápění, potápění ve vlnách a v proudech, atp. Kurz AOWD kvalifikuje potápěče k ponorům do hloubky 30 metrů.

Cena: 5999,- Kč (zaměstnanci a studenti ČVUT sleva – 500,- Kč)

EANx diver

Kurz potápění s nitroxem EANx diver dává certifikovaným potápěčům možnost rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností při potápění s nitroxem (vzduch obohacený kyslíkem) v rozmezí obsahu kyslíku 21 % – 40 %. Díky znalostem získaným v kurzu mohou potápěči plně využít výhody směsí obohacených kyslíkem – snížit dekompresní zátěž organismu, prodloužit časy na dně, zkrátit nutné povrchové intervaly, atd.

Cena: 4699,- Kč (zaměstnanci a studenti ČVUT – sleva 500,- Kč)

V případě Vašich dotazů týkajících se ceny, průběhu a všeho kolem kurzů nás neváhejte kontaktovat.