Kurzy

IANTD považuje za své poslání propagovat sportovní potápění, které zahrnuje veškeré formy rekreačního potápění, potápění s Nitroxem, pokročilé a technické potápění, posilovat vědomí odpovědnosti jednotlivce a vyvíjet vysoký výcvikový standard v potápěčské komunitě. IANTD ze všech sil usiluje o čestnost, etiku a férovost. Věříme ve všeobecně platné principy a přírodní zákony.

Bezpečný potápěčský program

IANTD je přesvědčena, že vědomí odpovědnosti každého sportovního potápěče závisí jedině na odborné znalosti a zkušenosti ve vodě. Je jejím úmyslem přenést toto vědomí odpovědnosti na žáka efektivním výcvikem s těsným vztahem mezi žákem a učitelem.

Zdokonalování a rozvoj výcvikových kurzů

IANTD vyvinula programy pro zvýšení úrovně potápěčských znalostí a dovedností. IANTD standardy a postupy byly vyvinuty proto, aby bylo možné uznat znalosti a dovednosti na každé kvalifikační úrovni IANTD po celém světě.

Ponor na zkoušku s potápěčským přístrojem

Při tomto seznamovacím ponoru si vyzkoušíte vše co je potřeba. Dýchání pod vodou, pohyb, jak říkám já, v levitujícím prostředí atd. Program – úvodní přednáška, ve které se seznámíte se základy potápění a potápěčské techniky a výstroje. Následuje zkušební ponor v nejhlubší potápěčské jámě v Čechách v aquaparku v Čestlicích. V případě, že se Vám toto zalíbí a rozhodne se pokračovat v kurzu OWD, bude Vám cena zkušebního ponoru odečtena od ceny kurzu.

Cena: 1099,- Kč

Open Water Diver

Kurz Open Water Diver je úvodem do přístrojového potápění. Tento kurz se skládá ze třech částí. V teoretické části se účastnící seznamují s potápěčskou výstrojí, fyzikou a fyziologií pro potápěče, plánováním ponorů a řešením krizových situací pod vodou. Po té následuje výcvik v uzavřené vodě – v bazénu. Zde se studenti učí ovládat potápěčskou výstroj a trénují základní potápěčské dovednosti. Třetí část probíhá ve volné vodě – obsahuje minimálně 4 ponory. Kurz OWD kvalifikuje potápěče k ponorům do hloubky 18 metrů. Po dobu kurzu Vám bude zapůjčena kompletní výstroj – ABC (maska, botičky a ploutve – po první lekci by měl mít každý student vlastní, nebo zapůjčíme dle aktuálního ceníku v sekci Půjčovna), automatika, BCD, tlaková lahev s dýchacím médiem, neoprén a PC. Součástí kurzu jsou i vstupy na bazén a vystavení mezinárodní certifikace při úspěšném dokončení kurzu. Student si platí pouze dopravu a vstupy na soukromé lokality v Čechách, nebo dokončení kurzu v zahraničí.

Cena: 9999,- Kč

Open Water Diver – VIP kurz

Kurz Open Water Diver je úvodem do přístrojového potápění. Tento kurz se skládá ze třech částí. V teoretické části se účastnící seznamují s potápěčskou výstrojí, fyzikou a fyziologií pro potápěče, plánováním ponorů a řešením krizových situací pod vodou. Po té následuje výcvik v uzavřené vodě – v bazénu. Zde se studenti učí ovládat potápěčskou výstroj a trénují základní potápěčské dovednosti. Třetí část probíhá ve volné vodě – obsahuje minimálně 4 ponory. Kurz OWD kvalifikuje potápěče k ponorům do hloubky 18 metrů. Ve VIP kurzu máte zaručeno, že instruktor se bude věnovat pouze Vám a vše se podřídí Vašim časovým možnostem. Po dobu kurzu Vám bude zapůjčena kompletní výstroj – ABC (maska, botičky a ploutve), automatika, BCD, tlaková lahev s dýchacím médiem, neoprén a PC. Součástí kurzu jsou i vstupy na bazén a vystavení mezinárodní certifikace při úspěšném dokončení kurzu. Student si platí pouze dopravu a vstupy na soukromé lokality v Čechách, nebo dokončení kurzu v zahraničí.

Cena: 12999,- Kč

Open Water Diver – ukončení Egypt

Kurz Open Water Diver je úvodem do přístrojového potápění. Tento kurz se skládá ze třech částí. V teoretické části se účastnící seznamují s potápěčskou výstrojí, fyzikou a fyziologií pro potápěče, plánováním ponorů a řešením krizových situací pod vodou. Po té následuje výcvik v uzavřené vodě – v bazénu. Zde se studenti učí ovládat potápěčskou výstroj a trénují základní potápěčské dovednosti. Třetí část probíhá ve volné vodě – obsahuje minimálně 4 ponory. Kurz zakončíte ponory v Rudém moři a týdenním pobytem na safari lodi Martina I. Čeká Vás dokončení kurzu a pak nádherné potápění v jednom z nejhezčích moří světa. V ceně jsou letenky, transfery, ubytování na lodi, strava, nápoje (krom alkoholu), potápění + výstroj, průvodce, potápěčská licence. Kurz OWD kvalifikuje potápěče k ponorům do hloubky 18 metrů. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.

Cena: 39999,- Kč

Advanced Open Water Diver

Kurz Advanced Open Water Diver je určen certifikovaným Open Water Diverům. Je to kurz pokročilého potápění, který zásadním způsobem rozšiřuje znalosti a dovednosti potápěčů v takových oblastech, jako jsou efektivní pohyb pod vodou, potápění do větších hloubek, podvodní navigace, potápění v suchém obleku, potápění z lodi, noční potápění, potápění ve vlnách a v proudech, atp. Kurz AOWD kvalifikuje potápěče k ponorům do hloubky 30 metrů.

Cena: 7999,- Kč

EANx diver – Basic Nitrox

Kurz potápění s nitroxem EANx diver dává certifikovaným potápěčům možnost rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností při potápění s nitroxem (vzduch obohacený kyslíkem) v rozmezí obsahu kyslíku 21 % – 40 %. Díky znalostem získaným v kurzu mohou potápěči plně využít výhody směsí obohacených kyslíkem – snížit dekompresní zátěž organismu, prodloužit časy na dně, zkrátit nutné povrchové intervaly, atd.

Cena: 4999,- Kč

Rescue Diver

Kurz potápěč záchranář je kurz určený pokročilejším potápěčům. Nabízí rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti vodního záchranářství, řešení krizových situací a poskytování první pomoci při potápění. Obvykle je vyučován spolu s kurzy Diver first AID – první pomoc při potápění a Oxygen provider – první pomoc s použitím kyslíku. Znalosti získané v průběhu tohoto kurzu podstatným způsobem zvyšují bezpečnost při potápění.

Cena: 10999,- Kč

Deep Diver

Kurz Deep Diver nabízí kvalifikovaný výcvik těm potápěčům, kteří se chtějí bezpečně potápět až do hloubek 39 metrů, a to i v náročných podmínkách. V tomto kurzu se potápěči seznamují s možnými riziky hloubkového potápění – získávají hlubší znalosti v takových oblastech jako jsou fyziologie, dekompresní problematika, konfigurace výstroje pro hloubkové potápění, techniky pohybu pod vodou, atd. Kurz Deep Diver je úvodem do dekompresního potápění. Doporučujeme, aby byl program vyučován ve spojení s programem AEANx Diver

Cena: 8999,- Kč

AEANx Diver

Kurz Advenced EANx Diver je vstupem do technického potápění. Je určen potápěčům, kteří chtějí prodloužit své časy na dně při ponorech do hloubek kolem 40 metrů a následně provádět efektivní dekompresi. Tento kurz zásadně rozšiřuje vědomosti účastníků v takových oblastech jako jsou konfigurace výstroje, plánování dekompresních ponorů, hospodaření s plynem, fyziologie působení kyslíku a dalších plynů na organismus potápěče, atp. V kurzu AEANx používáme ve fázi na dně nitrox EAN21 až EAN40 a při dekompresi EAN50 až čistý kyslík.
Proč AEANx? Protože se nepoužívá jen jedna směs s méně než 40 % kyslíku, ale několik směsí včetně vzduchu a čistého kyslíku v několika lahvích, můžeme dýchat v různých hloubkách vždy směs s nejvyšším možným obsahem kyslíku. Nejsme tedy při ponoru na dně omezeni MOD (menší maximální operační hloubkou) jako s jednou nitroxovou směsí a naopak při výstupu a na dekompresních zastávkách použijeme střídání směsí s vyšší koncentrací kyslíku a od 6 m pak zcela čistý kyslík. Vyžaduje to ovšem speciální dekompresní postupy a zvládnutí použití 1 – 2 dekompresních (přídavných) lahví, tzv. stage(s) a přesně dodržení pečlivě připraveného plánu ponoru. Cena nezahrnuje náklady na potápěčskou techniku, plyny.

Cena: 6999,- Kč

Divemaster

Kurz Divermaster je prvním profesionálním potápěčským stupněm. Tento kurz opravňuje absolventy k práci v potápěčských školách a základnách – jako asistent instruktora nebo potápěčský průvodce.

Cena: 15499,- Kč

Kurz potápění v suchém obleku – Dry Suit Diver

V kurzu potápění v suchém obleku se naučíte vše podstatné pro pohodlné a bezpečné potápění v suchém potápěčském obleku. Teorie i praxe je především zaměřena na měnící se objem vzduchu v suchém obleku a s tím spojené změny vztlaku potápěče při změně hloubky. Účastníci se dále seznámí se zvláštnostmi plánování ponorů v chladném prostředí, ale také s pravidly údržby a péče o suchý oblek. Kurz je vhodné kombinovat s ostatními výukovými programy, a tím si umožnit absolvování např: AOWD, nebo EANx kurzů i v zimním období.

Cena: 4999,- Kč

Kurz potápění pod ledem

Kurz potápění pod ledem je extrémní potápěčská činnost, která bez dokonalé výstroje a znalosti a dodržování metodiky vede velice rychle ke krizovým až fatálním situacím. My Vás naučíme vše potřebné k provozování této extrémní potápěčské činnosti.

Cena: 6999,- Kč

V případě Vašich dotazů týkajících se ceny, průběhu a všeho kolem kurzů nás neváhejte kontaktovat.